czelektrárna
enpower station
fr centrale f électrique
geKraftwerk s
ruэлектростанция
skelektráreň
cz

elektrárna

energetické zařízení pro výrobu elektrické energie, zahrnující zařízení pro přeměnu primární energie, stavební části a nezbytná pomocná zařízení

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována