czbažina
enmarsh, bog
frmarécage m
geSumpf r ; Moor s
ruболото
skmočiar
cz

bažina

část  terénu s povrchovou  vrstvou  půdy o tloušťce nad 30 cm trvale nasycenou stojatou vodou nebo po převážnou část roku zamokřenou; je částečně porostlá speciální bažinnou flórou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována