czhypsometrické znázornění
enhypsometric representation
frreprésentation f hypsométrique
gehypsometrische Darstellung e
ruгипсометрическое изображение
skhypsometrické znázornenie
cz

hypsometrické znázornění

metoda znázornění výškopisu (terénního reliéfu) pomocí barevné hypsometrie

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována