czhranice chráněných území a ochranných pásem
enboundary of protected areas
fr
geGrenzen epl von Schutzgebieten und Schutzzonen
ruграница заповедников и защитныx полос
skhranice chránených území a ochranných pásiem
cz

hranice chráněných území a ochranných pásem

hranice vymezující území nebo ochranné pásmo související s ochranou přírody, kulturních památek a přírodních léčivých zdrojů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována