czhodnotová jednotka mapové značky
envalue unit of conventional (map) sign
frvaleur m unitaire d´un symbole
geKartenzeichenswerteinheit f
ruразмер знака соотвествующий единице количественного показателя объекта
skhodnotová jednotka mapového znaku; hodnotová jednotka mapové značky
cz

hodnotová jednotka mapové značky

základní veličina kvantitativní charakteristiky nějakého jevu ve funkci významu mapové značky (např. 1 mm/rok apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována