czdynamické zobrazení
endynamic(al) representation
fr
gedynamische Darstellung e
ruдинамическое изображение
skdynamické zobrazenie
cz

dynamické zobrazení

kartografické zobrazení, v němž jsou pravoúhlé rovinné souřadnice funkcí zeměpisných souřadnic a času

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována