czdemografická mapa
endemographic(al) map
frcarte f démographique
gedemografische Karte e
ruдемографическая карта
skdemografická mapa
cz

demografická mapa

tématická mapa zobrazující data o počtu obyvatel, o narozených, o sňatcích i rozvodech, o věkové struktuře obyvatelstva atp.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována