czčíselný atribut
ennumerical attribute
fr
genumerisches Attribut s
ruчисловой атрибут
skčíselný attribut
cz

číselný atribut

atribut, jehož hodnotu představují čísla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována