cztermální kamera
enthermal camera
frcaméra f thermique
geThermalkamera e
ruтермальная камера
sktermálna kamera
cz

termální kamera

digitální plošná kamera, jejíž senzor je citlivý v rozsahu od 1000 do 14 000 nm spektra elektromagnetického záření. Poskytuje zpravidla barevně kódované obrazové záznamy dokumentující absolutní povrchovou teplotu snímaného objektu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále