czstereodvojice
enstereo pair
frpaire f stéréo
geBildpaar s, Stereopaar s
ruстереопара
sksnímková dvojica
cz

stereodvojice

dvojice snímků nebo digitálních obrazových záznamů téhož objektu nebo části území, pořízených z různých stanovisek v přibližně stejném měřítku, s osami záběru přibližně rovnoběžnými nebo konvergentními, které se vzájemně překrývají o 55 – 100 %. Při pozorování stereoskopem nebo jiným stereofotogrammetrickým vyhodnocovacím přístrojem vytváří umělý stereoskopický (prostorový) vjem zobrazeného objektu nebo části území

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále