czstereofotogrammetrické vyhodnocení
enstereophotogrammetric compilation
frcompilation f stéréophotogrammétries
gestereophotogrammetrische Auswertung e
ru стереофотограмметрическая обработка
skstereofotogrammetrické vyhodnotenie
cz

stereofotogrammetrické vyhodnocení

získávání modelových souřadnic nebo zobrazení polohopisu a výškopisu objektů a terénního reliéfu ze stereodvojice měřických snímků nebo digitálních obrazových záznamů ve fotogrammetrickém vyhodnocovacím přístroji nebo v digitální fotogrammetrické stanici

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále