czpozemní laserové skenování
enterrestrial laser-scanning
frscanner laser m terrestre
geterrestrisches Laserscanning s
ruназемное лазерное сканирование
skpozemné laserové skenovanie
cz

pozemní laserové skenování

zachycuje trojrozměrný povrch objektu analýzou odrazů laserového paprsku, který tento povrch skenuje. Je vysílán a přijímán laserovým skenerem, který obsahuje 3 subsystémy – pro měření úhlů, vzdáleností a řídící + ukládací jednotku

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Alberz/Wigggehagen: Taschenbuch zur Photogrammmetrie und Fernerkundung
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále