czplánování snímkového letu
ensurvey flight planning
frplanification f de vol m de relevé m
geBildflugplanung e
ruпланирование аэросъемочного залета
skplánovanie snímkového letu
cz

plánování snímkového letu

proces určující základní technické parametry pro realizaci leteckého měřického snímkování zadané územní lokality. Zahrnuje dráhy letu (zpravidla přímočaré), definované souřadnicemi začátku a konce snímkování každé řady v použitém referenčním souřadnicovém systému a zobrazené na topografické mapě vhodného měřítka, jejich absolutní (nadmořskou) výšku, vzdálenost sousedních expozic (délku vzdušné základny b), vzdálenost sousedních řad (a), a z nich vyplývající hodnoty podélného překrytu sousedních snímků (digitálních obrazových záznamů) v téže řadě (p %) a mezi sousedními řadami (q %). Dále se definují parametry snímacího systému (nyní již výhradně digitálního), a to: ohnisková vzdálenost kamery (f), rozměr pixelu digitálního senzoru v jeho rovině, z něhož a relativní výšky letu v místě expozice obrazového záznamu se určí zpravidla požadovaný rozměr pixelu v zobrazovací rovině nebo průměrné měřítko pořízených leteckých měřických snímků

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále