cznormal angle lens
ennormal angle lens
frobjectif m normal
geNormalwinkel Objektiv s
ru
sknormálny objektív
cz

normal angle lens

objektiv, jehož ohnisková vzdálenost se přibližně rovná úhlopříčce fotografického obrazu v rovině filmu nebo digitálního čipu. Typický obrazový úhel je 60o

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována