czkódová nivelační lať; nivelační lať s čárovým kódem
enbarcode levelling staff; levelling bar/rod/staff with barcode
frmire f de nivellement avec code-barres m
geNivellierlatte e mit Strichkode r
ru
sknivelačná lata s čiarovým kódom
cz

kódová nivelační lať; nivelační lať s čárovým kódem

nivelační (měřická) lať s čárovým kódem, která je používána při měření pomocí digitálního nivelačního přístroje; provedení je od pevných invarových latí až po vysouvací sklolaminátové latě nebo papírová krátká měřítka

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována