czhydrostatická nivelace
enhydrostatic levelling/leveling (US)
frivellement m hydrostatique
gehydrostatisches Nivellement s
ru
skhydrostatická nivelácia
cz

hydrostatická nivelace

vysoce přesná metoda přenášení výšek na principu spojených nádob

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována