czelipsoid WGS84
enellipsoid WGS84
frellipsoid m WGS84
geellipsoid s WGS84
ru
skelipsoid WGS84
cz

elipsoid WGS84

referenční plocha geocentrického referenčního systému armády USA, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je geodetickým systémem armád NATO

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována