czDigitální technická mapa kraje
endigital technical map of the region
frcarte f technique numérique de la région f
gedigitale technische Karte e der Region e
ruЦифровая техническая карта края
skdigitálna technická mapa kraja
cz

Digitální technická mapa kraje

zdroj informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Poznámka: Poskytuje podrobný obraz fyzického stavu povrchové situace (budov, dpravních staveb, vodních děl, terénu atp.,
sítí dopravní a technické infrastruktury včetně ochranných pásema a dalších objektů.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována