czpoznámka
enremark
frremarque f
geBemerkung e
ruзаметка
skpoznámka
cz

poznámka

zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných

en

remark

Registration of important information related to real-estates or owners and other authorized parties in the cadastre

ge

Bemerkung e

Registrierung von wichtigen Informationen zu Liegenschaften oder Eigentümern und anderen autorisierten Parteien im Kataster

ru

заметка

Регистрация важных информаций о недвижимостях или владельцах и других уполномоченных лицах в кадастре

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována