czparcela zjednodušené evidence
enland parcel of simplified Cadastre
frparcelle f du cadastre m simplifié
geGrundstück s des vereinfachten Liegenschaftskatasters r
ruземельный участок упрощенного земельного кадастра
skparcela zjednodušenej evidencie
cz

parcela zjednodušené evidence

forma evidence pozemků bývalého pozemkového katastru, evidence nemovitostí a přídělového operátu do doby, než je pro dané katastrální území vyhlášena platnost mapy v digitální podobě

en

land parcel of simplified Cadastre

Way of registration of the land parcels of the former Cadastre, the real estate register and the allocation documentation until approval of digital map of the cadastral unit

ge

Grundstück s des vereinfachten Liegenschaftskatasters r

Form der Registrierung der Grundstücke des ehemaligen Katasters, der Liegenschaftsevidenz und der Zuteilungsdokumentation bis zur Billigung der digitalen Karte des Katastralgebiets.

ru

земельный участок упрощенного земельного кадастра

Способ регистрации земельных участков бывшего кадастра, регистра недвижимостей и документации по выделению до утверждения цифровой карты кадастровoго квартала.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována