czovocný sad
enorchard
frjardin m fruiter
geObstgarten r
ruфруктовый сад
skovocný sad
cz

ovocný sad

pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek

en

orchard

Land parcel continuously planted with fruit trees or fruit bushes or a land parcel building with surrounding plots a coherent whole

ge

Obstgarten r

Grundstück, das kontinuierlich mit Obstbäumen oder Fruchtbüschen bepflanzt ist, oder ein Grundstück das mit umliegenden Grundstücken ein zusammenhängendes Ganzes bildet

ru

фруктовый сад

Земельный участок полностью засаженный фруктовыми деревьями или фруктовыми кустами, или земельный участок формирующий с прилегающими участками единое целое

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována