czobnova katastrálního operátu novým mapováním
enrenewal of cadastral documentation by new mapping
frrenouvellement m de la documentation f cadastrale par un nouveaux levé m topographique
geErneuerung e des Katasteroperats s durch neue Aufnahme e
ruобновление кадастровой документации новой съемкой
skobnova katastrálneho operátu novým mapovaním
cz

obnova katastrálního operátu novým mapováním

vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě, které se provede novým mapováním

en

renewal of cadastral documentation by new mapping

Production of new set of geodetic and descriptive information in electronic form by new mapping

ge

Erneuerung e des Katasteroperats s durch neue Aufnahme e

Erstellung neuer geodätischer und beschreibender Informationen in elektronischer Form durch neue Aufnahme

ru

обновление кадастровой документации новой съемкой

Изготовление новых наборов геодезической и описательной информации в электронном виде новой съемкой

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována