czčíslo orientační
enorientation number
fr
geOrientierungsnummer r
ruориентационный номер
sk
cz

číslo orientační

číselný prostorový identifikátor adresního místa a stavebního objektu; možno přidělit pouze v rámci vazby adresního místa na ulici a v rámci této ulice je jedinečné; přiděluje jej obecní úřad, k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN

en

orientation number

Spatial numerical identifier of address and building object localization. This number can only be assigned within a street and is unique within that street. It is assigned by the municipality. The numbering, renumbering or cancellation of the building numbering occurs by writing into RÚIAN

ge

Orientierungsnummer r

Räumlicher numerischer Identifikator für Adresse und Gebäudeobjekt. Diese Nummer kann nur innerhalb einer Straße vergeben werden und ist innerhalb dieser Straße eindeutig. Es wird von der Gemeinde vergeben. Die Nummerierung, Umnummerierung oder Löschung der Gebäudenummerierung erfolgt durch Einchreiben in RÚIAN

ru

ориентационный номер

Пространственный числовой идентификатор адреса и места расположения здания. Этот номер может быть назначен только на улице и является уникальным на этой
улице. Этот номер назначен муниципалитетом. Нумерация, перенумерация или отмена нумерации здания происходит написанием на RÚIAN

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována