czžaluziová závěrka
enlouvre shutter
frobturateur f à rideaux mpl
geJalousinenveschluss s
ruшторный затвор
skžaluziová uzávierka
cz

žaluziová závěrka

závěrka fotografické kamery ve formě lamel, umístěných zpravidla za objektivem, které současnou změnou orientace o 90 stupňů otevírají či uzavírají vstup elektromagnetického záření (světla) do kamery

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále