czštěrbinová závěrka
enrolling shutter, focal plane shutter, curtain blades shutter
frobturateur m plan m focal, obturateur m focal
geSchlitzverschuss s
ruшторно - щелевой затвор
skštrbinová uzávierka
cz

štěrbinová závěrka

závěrka fotografické kamery ve formě neprůhledného pružného materiálu (hustá tmavá látka) se štěrbinou, která se pohybuje nad obrazovou rovinou, často v podobě dvou proti sobě se pohybujících lamel u digitálních zrcadlovek. Její rychlost udává expoziční dobu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále