czstereoskopický překryt
enstereoscopic overlap
frchevauchent m stéréoscopique
gestereoskopische Überdeckung e
ruстереоскопическое перекрытие
skstereoskopický prekryt
cz

stereoskopický překryt

podélný překryt sousedních fotogrammetrických snímků větší než 50 % (při zobrazení téhož objektu na dvou snímcích z různých stanovisek s rovnoběžnými osami záběru); umožňuje 3D vyhodnocení prostorových informací z překrytového území

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále