czřadová měřická komora
enserial aerial survey camera
frcaméra f photogrammétrique pour prise f de photos fpl aériennes en série f
geReihenmesskamera e
ruмаршрутная камера
skradová kamera
cz

řadová měřická komora

letecká fotogrammetrická kamera, umožňující tvorbu řady navazujících a překrývajících se snímků v závislosti na rychlosti a výšce letadla

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále