czneměřická komora/kamera
ennon-metric camera
frcaméra f non-métrique
geAmateurkamera e
ruнеметрическая камера
sknemeračská kamera
cz

neměřická komora/kamera

běžný amatérský fotoaparát (či technická kamera), který nemá známé a stabilní prvky vnitřní orientace

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále