czcentrální závěrka
encentral shutter
fr
geObturateur m central
ruцентральный затвор
skcentrálna uzávierka
cz

centrální závěrka

závěrka fotografické kamery ve formě lamelových segmentů, které se mechanicky symetricky sevřou či otevřou; centrální rotační uzávěrka je jednodílná a otáčí se, čímž zakryje či odkryje obrazový prostor

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále