czpodrobné výškové bodové pole (PVBP)
enminor vertical geodetic control
fr
geDetaillierte Höhenfestpunktfeld s
ru
skpodrobné výškové bodové pole
cz

podrobné výškové bodové pole (PVBP)

soubor bodů výškového bodového pole, jimiž se základní výškové bodové pole doplní na hustotu potřebnou pro podrobná výšková měření nebo vytyčování; PVBP tvoří nivelační sítě IV. řádu, plošné nivelační sítě (PNS) a stabilizované body technických nivelací

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována