czměřická kampaň
ensurvey campaign
fr
geMesskampagne e
ru
skmeračská kampaň
cz

měřická kampaň

soubor geodetických měření prováděných simultánně či etapově v geodetické síti včetně jejich společného zpracování (například měřická kampaň GNSS prováděná za účelem zpřesnění či zhuštění realizace geodetického referenčního systému)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována