czČeská státní nivelační síť (ČSNS)
enCzech State Leveling Network
fr
geTschechische Staatliche Nivellement(s)netz s
ru
skČeská štátna nivelačná sieť
cz

Česká státní nivelační síť (ČSNS)

nivelační síť rozmístěná na území ČR spravovaná Zeměměřickým úřadem; dělí se na základní nivelační body (ZNB) a Nivelační síť I. až III. řádu; ČSNS vychází z Československé jednotné nivelační sítě (ČSJNS) vybudované na území bývalého Československa; body ČSNS náleží mezi body základního výškového bodového pole (ZVBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována