czdigitální mapa veřejné správy (DMVS)
endigital map of public administration
frCarte f numérique de l'administration publique
geDigitale Karte e der öffentlichen Verwaltung
ruЦифровая карта государственного управления
skdigitálna mapa verejnej správy
cz

digitální mapa veřejné správy (DMVS)

1: je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů
2: databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována