czNárodní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)
enNational Integration Platform for Spatial Information
frPlateforme f nationale d'intégration pour l'information spatiale
geNationale Integrationsplattform e für Geoinformation
ru
skNárodná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)
cz

Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)

prostředek pro integraci informačních systémů v modelu sdílených služeb

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (MV 2015)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována