czsprávce inženýrské sítě, správce technické infrastruktury
enutility administrator
fradministrateur m d'utilité
geVerwalter r des Versorgungsnetzes
ru
sksprávca inžinierskej siete, správca TI
cz

správce inženýrské sítě, správce technické infrastruktury

organizace, která se stará o rozvoj, provoz a údržbu inženýrské sítě a vyjadřuje se k zámyslům výstavby v jejím ochranném pásmu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována