czvolební okrsek
enelection district
frdistrict m électoral
geWahlkreis r
ruизбирательный округ
sk
cz

volební okrsek

územní prvek, v rámci kterého voliči provádějí hlasování, na něž dohlíží okrsková volební komise; volební okrsky jsou vedeny jako účelové územní prvky v RÚIAN a jsou bezezbytku skladebné do území obcí, resp. městských částí a obvodů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována