czměstský obvod Praha
enPrague district
frdistrict m de Prague
gePrag-Bezirk r
ruгородской округ (Прага)
sk
cz

městský obvod Praha

územní prvek na území hlavního města Prahy vymezený výčtem městských částí, které do něj spadají podle vyhlášky č. 564/2002 Sb.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována