cz3D modelování
en3D modelling (GB), 3D modeling (US)
frmodélisation f 3D
ge3D Modellieren s
ru3D моделирование
sk3D modelovanie
cz

3D modelování

proces vytvoření a matematické reprezentace jakéhokoliv trojrozměrného povrchu objektu (živého nebo neživého) prostřednictvím specializovaného softwaru. Produkt je nazýván 3D modelem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována