cz3D model
en3D model
frmodèle m 3D
ge3D Modelll s
ru3D модель
sk3D model
cz

3D model

produkt 3D modelování, který může být zobrazen jako dvojrozměrný obraz pomocí speciálních procesů (např. 3D rendering) nebo použit k počítačové simulaci fyzického objektu; objekt může být též vytvořen fyzicky pomocí 3D tisku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována