czvěrné ortofoto
entrue orthophoto
frorthophoto f vraie
geechtes Orthobild s
ruдействительное ортофото
skverné ortofoto (true ortofoto)
cz

věrné ortofoto

produkt ortogonalizace obrazu pomocí digitálního modelu povrchu, spočívající v přesunu obrazových bodů do míst, která by odpovídala zobrazení se středem promítání v nekonečnu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována