cztřířádková kamera
enthre-line camera
frcaméra f à trois lignes
geDreizeillenkamera e
ruлинейная камера
sk
cz

třířádková kamera

kamera, v níž jednotlivé řádky senzorů pořizují obrazový záznam současně v nadirovém směru, vpřed a vzad ve směru letu nosiče

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále