czšířka paprsku
enbeam width
frlargeur f faisceau
geStrahlbreite e
ruширина луча
skšírka lúča
cz

šířka paprsku

užitečná úhlová šířka paprsku elektromagnetické energie (SAR)

POZNÁMKA – Měří se zpravidla v radiánech jako úhlová šířka mezi dvěma body, které vykazují jen 50% intenzity vyzařované emitorem ve středu paprsku. Energie emitovaná vně tohoto úhlu je příliš slabá k vytvoření užitelného odrazu


Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ISO/DIS 19130-1:2016
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále