czsmaz obrazu
enimage motion
frmouvement m de l´image
geBildwanderung e
ruискажение изображения на снимке
skrozmazanie obrazu
cz

smaz obrazu

znehodnocení ostrosti obrazu v důsledku vzájemného pohybu předmětu a jeho obrazu během expozice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále