czreferenční souřadnicový systém nosiče (platformy)
enplatform coordinate reference system
frsystème m de référence de coordenées de platforme
gePlatform-Kordinatensystem s
ruреференционная система координат платформы
skreferenčný súradnicový systém nosiča
cz

referenční souřadnicový systém nosiče (platformy)

technický souřadnicový systém, v němž jsou definovány polohy zařízení vůči jejich nosiči

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ISO/DIS 19130-1:2016
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována