czgimbal
engimbal
frgimbal m
geGimbal r
ruгимбал
skgimbal
cz

gimbal

mechanické zařízení složené ze dvou nebo více prstenců spojených tak, že každý volně rotuje podle osy, která je průměrem dalšího prstence vzhledem k nejkrajnějšímu prstenci soustavy

POZNÁMKA – objekt připevněný k tříprstencovému gimbalu zůstane zavěšen v požadované poloze mezi prstenci bez ohledu na stabilitu báze


Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ISO/DIS 19130-1:2016
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována