czatituda
enattitude
frattitude f
geAttitude e
ruориентация углами
skatituda
cz

atituda

orientace tělesa popsaná úhly mezi osami jeho technického souřadnicového systému a osami vnějšího (referenčního) souřadnicového systému

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ISO/DIS 19130-1:2016
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále