cznadbytečné měření
enredundant observation
fr
ge
ru
sknadbytočné meranie
cz

nadbytečné měření

měření, které je zaměřeno nad nutný počet měření potřebných pro jednoznačné určení určované veličiny; v případě měření s nadbytečným počtem měření se zpravidla provede jejich vyrovnání (nejčastěji pomocí MNČ)


PŘÍKLAD - jestliže je jedna a táž délka změřena 3-krát, tak jsou 2 měření nadbytečná

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  • Slovník geodetického a kartografického názvosloví: teorie chyb a vyrovnávací počet, VÚGTK, 1981
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována