czčas GNSS
enGNSS time
fr
geGNSS-Zeit e
ru
skčas GNSS
cz

čas GNSS

časová stupnice používaná pro synchronizaci GNSS, realizovaná atomovými hodinami a udržovaná tak, aby její odchylka od národní realizace UTC nepřekročila zadanou mez (zpravidla 1 ms); v navigační zprávě jsou předávaná data umožňující korigovat zbytkovou odchylku mezi družicovým časem a časem GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována