czcelková chyba měření
enuser equivalent range error (UERE)
fr
ge
ru
skcelková chyba merania
cz

celková chyba měření

jakákoliv chyba přispívající k celkové chybě určení pseudovzdálenosti; složky chyby UERE pocházejí z různých zdrojů, a proto jsou na sobě nezávislé;
celková chyba měření je dána jako druhá odmocnina ze součtu čtverců jednotlivých chyb; predikce maximální očekávané hodnoty celkové chyby měření (zmenšené o ionosférickou chybu) je k dispozici v navigační zprávě každé družice

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována