czveřejná regulovaná služba
enpublic regulated service
fr
gesicherheitskritischen Dienst r
ru
skverejná regulovaná služba
cz

veřejná regulovaná služba

služba se zvýšenou zárukou integrity a dostupnosti signálů a poskytovaná autorizovaným uživatelům z řad veřejných institucí (především bezpečnostních složek státu), vybaveným speciálním přijímačem

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována